Speakers

Brinda Adige


Raghuraman


Vidushi Poornima Gururaja

R S Ramakanth


Dr Sunil Kothari


Manushya Puthiran


Uday Prakash


Kelly Hunter


Dr K Satchidanandan


Charu Nivedita


Mysore Nagaraj and Mysore Manjunath


Abhishek Sundaravadanan


PA Krishnan


Nemat Sadat


Ravinder Singh


Usha KR


Keshava Guha


Nidhi Chaphekar


Ragamalika Karthikeyan


Vijeta Kumar